Výroční zpráva 2017

V roce 2017 jsme založili a zahájili činnost spolku Klub Rubikon, z.s. Naší hlavní činností je provozování lekcí PlayWisely®. Více informací najdete v přiložené výroční zprávě.