• Zvýšit informovanost ohledně důležitosti vzdělávání dětí v raném věku (do 3 let).
  • Podpora rodiny v širším slova smyslu.
  • Podpora rodin s dětmi s lehčí formou postižení.
  • Aktivní integrace dětí se speciálními potřebami do kolektivu.
  • Osvětová činnost (význam vzdělávání miminek a batolat, respektující přístup, Montessori pedagogika, přístup a péče o děti se speciálními potřebami, manipulace s miminky, atp…)